Uncategorized 

Transport af levende dyr

Når man taler om transport af dyr gælder Dyreværnsloven, Transportforordningen og andre specifikke bekendtgørelser om transport af dyr. Det suverænt vigtigste mål når man transporterer levende dyr er, at de under ingen omstændigheder må lide overlast på turen.

Man kan ikke definere et fælles regelsæt for alle dyr, fordi der er forskellige regler for forskellige dyr. Det er både i forhold til hvilket dyr det drejer sig om, hvor lang rejsen er og i hvilken forbindelse, at dyrene skal transporteres. Reglerne kan også variere fra land til land, ligesom det også er muligt, at der er forskellige nationale regler. Det er derfor også vigtigt at undersøge, hvilke regler der er gældende for de respektive lande.

Tilladelse til transport af dyr

Hvis man transporterer dyr i forbindelse en økonomisk virksomhed, skal man i første omgang have tilladelse til at gøre det. Læs mere om transport af dyr til zoo her. Der er også forskellige regler om længden af transporten. Hvis transporten af dyret er over 8 timer, gælder der nogle andre regler, når du skal have tilladelse til transporten. Det er derfor muligt at få tilladelse til henholdsvis transport på under 8 timer og transport over 8 timer. Hvis man ønsker at benytte sig at både rejser under og over 8 timer, skal man også have en specifik til tilladelse til dette.

Andre muligheder for transport af levende dyr

Der er også transportmuligheder, som ikke kræver tilladelse:

  • Hvis strækningen på transporten ikke overskrider 65 km i samlet distance.
  • Man selv står for transporten med eget transportmiddel med egne dyr, og transporten ikke overskrider 50 km fra din besætning, eller
  • Hvis man transporterer dyr i sit eget transportmiddel i forbindelse med en sæsonbestemt græsningsskifte

 

Hvis man skal transportere dyr i med udgangspunkt i de forskellige tilladelser, er der endvidere krav om uddannelse (AMU’s grunduddannelse i transport af dyr) i forbindelse med forløbet, ligesom der også er krav til, at transportmidlet er godkendt til transport af dyr. De forskellige tilladelser udstedes af Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter, og tilladelsen skal endvidere kunne fremvises, når du transporterer dyr.

 

Related posts